0

Nexus instituut

Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek


nexus-publicaties

 

Het Nexus Instituut publiceert het cultuurfilosofisch tijdschrift Nexus, dat driemaal per jaar verschijnt en waarin beroemde en bijzondere denkers en schrijvers hun gedachten laten gaan over belangwekkende en actuele thema’s. Daarnaast is er de Nexus Bibliotheek, een boekenreeks waarin auteurs als George Steiner, Sonia Gandhi en Jonathan Sacks hun visie op onze tijd uiteenzetten. Met zijn publicaties wil het Nexus Instituut aansluiten bij de humanistische traditie en de grote vragen waarvoor onze tijd ons stelt, inzichtelijk maken.


Publicatieoverzicht

Selecteer