0

Nexus instituutLeszek  Kolakowski
© Robert Goddyn

Leszek Kolakowski

Polen, 1927 - 2009

Leszek Kolakowski was filosoof en ideeënhistoricus. Hij maakte carrière onder het marxisme, maar werd kritisch na een bezoek aan het stalinistische Moskou en verloor zijn post aan de universiteit van Warschau. Hij was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Yale, Berkeley en Oxford en schreef onder meer het driedelig standaardwerk Glówne nurty marksizmu (Hoofdstromingen van het marxisme, 1976-1978). Andere werken van zijn hand zijn Modernity on Endless Trial (1990), God Owes Us Nothing (1995), Freedom, Fame, Lying, and Betrayal: Essays on Everyday Life (1999), The Two Eyes of Spinoza and Other Essays on Philosophers (2004) en My Correct Views on Everything (2005). In 2013 verscheen de essaybundel Is God Happy?“Wie als filosoof niet beseft hoe wankel de basis is waarop wijsgerige waarnemingen veelal berusten, kan beter naar een andere discipline uitkijken. De ware denker geeft er zich juist voortdurend rekenschap van dat er geen absolute waarheden bestaan.” Leszek Kolakowski