0

Nexus instituut

Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek


Tijdschrift Nexus

Nexus 74 (eind april)

Wat zal de wereld redden?

Nexus 74 (eind april)

2017
€ 25,00

€ 65,00

Abonnement

Op 12 november 2016 spraken internationale activisten, wetenschappers, schrijvers en filosofen op de jaarlijkse Nexus-conferentie over het thema 'What Will Save the World?' In deze uitgave van Nexus schrijven de conferentiesprekers over de uitdagingen waar de wereld voor gesteld is, en beantwoorden zij de vraag wat de wereld kan redden: politiek, kunst, wetenschap of geloof?

Inhoud

Wat zal de wereld redden?
Rob Riemen

pagina
De wereld redden? Een getuigenis
Agnes Heller
vertaling Jan Willem Reitsma

pagina“Als we de wereld rationeel bekijken, zonder hoop en angst, zullen we niet onverantwoordelijk handelen. Op voorwaarde dat we de voorspelbare gevolgen van onze daden in acht nemen, en die als goede burgers met elkaar bespreken om te achterhalen hoe we de gevaarlijkste optie kunnen vermijden.”


Trump Tower: Triomf van een schaduwwereld Een voorlopige bibliografische en culturele handleiding
Sidney Blumenthal
vertaling Peter van Huizen

pagina
Een kosmopolitisch appel
Elif Shafak
vertaling Manon Smits

pagina
Gedijen in een wereld die we niet kunnen redden
Miroslav Volf
vertaling Barbara de Lange

pagina
Wat kan de wereld redden?
Adam Zagajewski
vertaling Jelle Noorman

pagina
De waardigheid van Gods volk De positie van de mens in het tijdperk der wetenschap
Marcelo Sánchez Sorondo
vertaling Jabik Veenbaas

pagina
Vergiffenis Het overwinnen van gerechtvaardigde wrok
Avishai Margalit
vertaling Menno Grootveld

pagina
Bedreigingen voor onze beschaving Een Afrikaans perspectief
Douglas Mwonzora
vertaling Ineke van der Burg

pagina
Wat de wereld nodig heeft
Leif Wenar
vertaling Jan Tazelaar

pagina